ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ส.ทันตแพทย์ คลินิก
ส.ทันตแพทย์ เปิดให้บริการด้านทันตกรรมทุกสาขาโดยทีมทันตแพทย์ปริญญา
ได้แก่งานทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รวมถึงงานด้านผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เช่น งานรักษาโรคเหงือก ผ่าตัดฟันคุด รักษารากฟันจัดฟัน ใส่ฟันเทียม
ทั้งชนิดถอดได้ และ ติดแน่น รวมทั้งงานด้านทันตกรรมรากเทียมด้วยประสบการณ์
ในการทำงานมามากกว่า 20 ปี จึงทำให้เราภูมิใจและมั่นใจในความสามารถ
ที่จะดูแลรักษา เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยช่องปากของทุกท่านอย่างมั่นใจ

Welcome to S-dental clinic website.

 
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ส.ทันตแพทย์ คลินิก

ส.ทันตแพทย์ เปิดให้บริการด้านทันตกรรมทุกสาขาโดยทีมทันตแพทย์ปริญญา
ที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา ให้บริการงานทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน
รักษาโรคเหงือก ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด รักษารากฟัน ฟอกฟันขาวใส่ฟันเทียม
ทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น งานด้านทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
งานทันตกรรมจัดฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ส.ทันตแพทย์ เปิดให้บริการมานานร่วม 25ปี เราจึงมีความภูมิใจและ มั่นใจว่าจะสามารถ
ที่จะดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพอนามัยช่องปากของทุกท่านได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่พอใจ
ทำให้ทุกท่านมีสุขภาพฟันที่ดี

ส.ทันตแพทย์ ยินดีให้บริการปรึกษาแก้ไขฟันที่ผิดปกติ ให้กลับมาสวยงาม
เพื่อให้ท่านมีรอยยิ้มที่สดใสและมั่นใจWelcome to S-dental clinic website. Here you can find more about us.

Our Dentist
our dentist areas of the clinic